Baza wiedzy

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

 

Nawierzchnia z trawą syntetyczną

 

Zapewnienie wysokiego standardu nawierzchni daje komfort gry, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników. Nie zapewni go nawet najlepsze obuwie sportowe. Jeśli nawierzchnia boiska nie będzie odpowiednio utrzymana. W tym celu należy przestrzegać dwóch zasad:

 

·         Włókna murawy nie mogą być ubite;

·         Guma (granulat) amortyzujący zawodnika powinien być rozpulchniony;

 

Nie spełnienie tych dwóch podstawowych zasad  obsługi boiska przez zabiegi konserwacjno-polegenacjne skutkować może z czasem utratą parametrów technicznych, co w konsekwencji grozi dotkliwymi kontuzjami.

 

W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ważne jest utrzymanie wysokich parametrów użytkowych nawierzchni boiska poprzez systematyczne czyszczenie.